สาวมช.เก็บเงินสดได้หลายหมื่นแต่เจ้าของไม่มารับคืนผ่านมา 1 ปี

สาวมช.เก็บเงินสดได้หลายหมื่นแต่เจ้าของไม่มารับคืนผ่านมา 1 ปี

จากกรณีที่นางสาวนฤชยากร ภูมิสถาน อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เก็บเงินได้เป็นเงิน 5,000 หยวน หรือประมาณ 23,000 บาท นำมามอบให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2561 เวลาผ่านมาเป็นเวลา 1 ปีเเล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เเจ้งกับนางสาวนฤชยากร ให้ไปรับเงิน เพราะไม่มีผู้มาติดต่อขอรับคืน

อย่างไรก็ตาม มาตรา 1323 ว่าด้วย บุคคลเก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหาย ต้องทำอย่างหนึ่งอย่างใด ดั่งต่อไปนี้
(1) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น หรือ
(2) แจ้งแก่ผู้ของหายหรือเจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สิน นั้นโดยมิชักช้า หรือ
(3) ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าพนักงานตำรวจ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นภายใน 3 วันและแจ้งพฤติการณ์ตามที่ทราบอันอาจเป็นเครื่องช่วยในการสืบหาตัวบุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้น แต่ถ้าไม่ทราบตัวผู้ของหาย เจ้าของ หรือบุคคลอื่นผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สิน ก็ดี หรือบุคคลดั่งระบุนั้นไม่รับมอบทรัพย์สินก็ดี ท่านให้ดำเนินการตามวิธีอัน บัญญัติไว้ในอนุ มาตรา (3) ทั้งนี้ ท่านว่าผู้เก็บได้ซึ่งทรัพย์สินหายต้องรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ด้วย ความระมัดระวังอันสมควรจนกว่าจะส่งมอบ

ขอบคุณ Tnews